+38 (057) 782 82 12

  

Передзвоніть мені

Пн-Пт 9:00-18:00

Політика конфіденційності

УМОВИ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНУ

1. ОСНОВНІ ВИЗНАЧЕННЯ

Покупець - фізична або юридична особа, яка має намір придбати товари на сайті Інтернет-магазину.

Зареєстрований покупець - Покупець, що надав про себе Продавцеві індивідуальну інформацію (прізвище, ім'я, по батькові, адреса електронної пошти, номер телефону), яка може бути використана для оформлення Замовлення багато разів. Дана інформація надається при оформленні Замовлення.

Продавець - організація, що здійснює продаж товарів за допомогою Інтернет-магазину, розміщеного за адресою https://most-it.com.ua

Інтернет-магазин - інтернет-сайт, на якому будь-який Покупець може ознайомитися з представленими Товарами, їх описом і цінами на Товари, вибрати певний Товар, спосіб оплати і доставки Товарів, оформити Замовлення.

Товар - об'єкт купівлі-продажу, представлений до продажу в Інтернет-магазині за допомогою розміщення у відповідному розділі Інтернет-магазину.

Замовлення - оформлений запит Покупця на купівлю та доставку за вказаною адресою Товарів, обраних в Інтернет-магазині.

 

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Ці умови продажу товарів в Інтернет-магазині (далі «Умови») визначають порядок покупки Товарів через Інтернет-магазин фізичними або юридичними особами, далі іменуються «Покупець»; при спільному згадуванні Продавець і Покупець також іменуються «Сторони», а кожен окремо - «Сторона».

Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною право- і дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання та виконання договору купівлі-продажу.

Замовляючи Товари через Інтернет-магазин, Покупець погоджується з цими Умовами.

Продавець залишає за собою право вносити зміни до цих Умов, в зв'язку з чим Покупець зобов'язується регулярно відслідковувати зміни в Умовах, розміщених на сторінці Інтернет-магазину.

Покупець погоджується з цими Умовами шляхом проставляння відповідної відмітки при оформленні Замовлення.

 

3. ОФОРМЛЕННЯ І ВИКОНАННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

При оформленні Замовлення Покупець підтверджує, що ознайомлений з правилами продажу Товарів через Інтернет-магазин і надає Продавцю інформацію, необхідну для оформлення Замовлення.

Продавець виконує підготовку і відвантаження замовлених Товарів після отримання оплати.

У разі виникнення у Покупця питань, що стосуються властивостей і характеристик Товару, перед оформленням Замовлення Покупець повинен звернутися до Продавця по контактними даними Продавця, опублікованими на сайті Інтернет-магазину.

 

4. ОПЛАТА ТОВАРУ

Ціни в Інтернет-магазині вказані за одну одиницю товару.

Оплата Товару Покупцем проводиться в тій валюті, в якій ціна Товару була вказана на сайті Інтернет-магазину на момент оформлення замовлення.

Платником повинен бути сам Покупець. Оплата від третіх осіб не приймається. Оплата допускається тільки одним із способів, запропонованих на сайті Інтернет-магазину при оформленні замовлення. Інші способи оплати недоступні.

Договір купівлі-продажу вважається укладеним з моменту оплати Покупцем замовлених Товарів.

 

5. ДОСТАВКА

Продавець докладе всіх зусиль для дотримання дати і часу доставки, зазначених у відповідному Замовленні, однак допускаються затримки в доставці зважаючи на непередбачені обставини, що сталися не з вини Продавця.

Щоб уникнути випадків шахрайства при врученні передплаченого Замовлення покупець повинен пред'явити документ, що засвідчує особу.

 

6. ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

Обмін і повернення Товару здійснюється згідно з чинним законодавством і правил обміну і повернення встановлених вендорами.

Можливість обміну або повернення товару узгоджується за номером телефону, опублікованому на сайті Інтернет-магазину.

 

7. ГАРАНТІЇ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцеві внаслідок неналежного використання Товарів, придбаних в Інтернет-магазині.

Продавець не відповідає за збитки Покупця виникли в результаті:

  1.     неправильного зазначення персональних даних,
  2.     неправомірних дій третіх осіб.

Покупець несе всю відповідальність за достовірність відомостей, зазначених ним при реєстрації замовлення в Інтернет-магазині.

Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо таке невиконання стало наслідком дії обставин непереборної сили, що виникли після набрання чинності Умов, в результаті подій надзвичайного характеру, які Сторони не могли передбачити і запобігти розумними заходами.

В інших випадках, не передбачених п. Умов, невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань, Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства.

 

8. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ І ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" від 01.06.2010 №2297-VI, оформляючи Замовлення в Інтернет-магазині, Покупець надає Продавцю згоду без будь-яких застережень на обробку персональних даних і підтверджує, що повідомлений про права, встановлених Законом України "про захист персональних даних", мету обробки даних, про можливість зміни мети обробки персональних даних Покупця, доступі до персональних даних третіх осіб, надання власником персональних даних часткового або повного права обробки персональних даних іншими суб'єктами відносин, пов'язаних із персональними даними, і про можливість поширення персональних даних, на що Покупцем дано згоду.

При реєстрації замовлення в Інтернет-магазині Покупець надає про себе наступну інформацію: прізвище, ім'я, адреса електронної пошти, номер телефону. Перелік даних, необхідних для оформлення Замовлення, може бути змінений Продавцем в односторонньому порядку.

Продавець використовує отриману від Покупця інформацію:

  •     для реєстрації Покупця в Інтернет-магазині;
  •     для виконання своїх зобов'язань перед Покупцем;
  •     для оцінки та аналізу роботи Інтернет-магазину.

Продавець має право використовувати технологію cookies. Cookies - службова інформація, що посилається веб-сервером на комп'ютер користувача для збереження в браузері. Ця інформація застосовується для зберігання даних, специфічних для даного користувача і використовуваних веб-сервером для коректної роботи Інтернет-магазину. Cookies не містять конфіденційну інформацію і не передаються третім особам.

Покупець надає Продавцю згоду на розсилку повідомлень про підтвердження, оплаті, виконанні та вилучення замовлення, а також повідомлень рекламно-інформаційного характеру будь-яким способом.

Продавець отримує інформацію про IP-адресу відвідувача Інтернет-магазину. Дана інформація не використовується для встановлення особистості відвідувача.

Продавець не несе відповідальності за відомості, надані Покупцем на Сайті в загальнодоступній формі, наприклад, у вигляді відгуків до товарів.

 

9. ІНШІ УМОВИ

До відносин між Покупцем і Продавцем застосовуються положення чинного законодавства.

Покупець гарантує, що всі умови цих Умов йому зрозумілі, і він приймає їх в повному обсязі.

У разі виникнення позитивних відгуків або претензій з боку Покупця він повинен звернутися до Продавця за електронною адресою, вказаною на сайті Інтернет-магазину.

Все виникає суперечки сторони будуть намагатися вирішити шляхом переговорів. У разі неможливості не досягненні угоди суперечка буде переданий на розгляд до суду відповідно до чинного законодавства.

Недійсність або недотримання однієї із Сторін будь-якого положення цих Умов не тягне за собою недійсність інших положень Умов.

У разі якщо Покупець не згоден хоча б з одним з положень цих Умов, він не має права користування Інтернет-магазином.